Menu
Your Cart

Disclaimer

Disclaimer

 

Hoewel het maken en onderhouden van de website van Cooper and Hunter Benelux B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid plaatsvindt, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.  Cooper and Hunter Benelux B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze website zijn eigendom van  Cooper and Hunter Benelux B.V. of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het is toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen en te downloaden naar een harde schijf, maar in alle gevallen alleen in overleg met  Cooper and Hunter Benelux B.V., voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat copyrightvermelding van Cooper and Hunter Benelux B.V. op deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van de website mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, het opnemen ervan in een andere website of het koppelen van andere websites aan deze, tenzij Cooper and Hunter Benelux B.V. hiertoe vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden met toestemming van de eigenaar gebruikt door Cooper and Hunter Benelux B.V. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.


De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Cooper & Hunter Benelux BV. staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. U wordt verzocht, indien het bericht niet voor u bestemd is, het retour te sturen naar de afzender. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af in verband met mogelijke gevolgen en/of schade van een juiste en volledige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Overeenkomsten en andere verplichtingen kunnen Cooper & Hunter Benelux B.V. slechts binden indien deze schriftelijk, per brief, ingescande getekende e-maildocument of telefax zijn aangegaan. Uit dit emailbericht kunnen derhalve géén (contractuele) verplichtingen voor Cooper & Hunter Benelux B.V. ontstaan.

 

Veranderingen op deze website

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website aan te brengen.